(function (i, s, o, g, r, a, m) { i['GoogleAnalyticsObject'] = r; i[r] = i[r] || function () { (i[r].q = i[r].q || []).push(arguments) }, i[r].l = 1 * new Date(); a = s.createElement(o), m = s.getElementsByTagName(o)[0]; a.async = 1; a.src = g; m.parentNode.insertBefore(a, m) })(window, document, 'script', '//www.google-analytics.com/analytics.js', 'ga'); ga('create', 'UA-148597355-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');

VILPE® ECo Ideal Wireless

Jak to działa?

System VILPE® ECo Ideal Wireless to inteligentna metoda wentylacji, kontrolowanej wg potrzeb, która automatycznie utrzymuje doskonałą jakość powietrza, w każdej wentylowanej przestrzeni. Dzięki systemowi czujników, pozwala na ograniczenie strat ciepła, poprzez dostosowanie intensywność wentylacji, do potrzeby w danej chwili.

Dla nowych budynków oraz modernizowanych

ECo Ideal to świetny wybór, zarówno dla budynków nowych jak i dla obiektów modernizowanych. Instalacja systemu, spełniającego wszelkie potrzeby wentylacyjne, jest łatwa i ekonomiczna. VILPE® ECo Ideal Wireless jest idealnym rozwiązaniem, przy przekształcaniu istniejącego systemu wentylacji naturalnej w mechaniczny system wentylacji.

Wymagania systemu

System składa się z wentylatora dachowego oraz bezprzewodowych czujników, które mierzą wilgotność względną (RH) oraz poziom dwutlenku węgla (CO2) w pomieszczeniu. Wyniki tych pomiarów przesyłają do jednostki sterującej, która wysyłając sygnał do wentylatora reguluje stopniem pracy silnika. Panel sterowania pozwala na wybór kilku trybów pracy systemu: poza domem, w domu, czasowy tryb maksymalny, automatyczny (kiedy system bazuje na wskazaniach czujników). Ma to na celu zapewnienie odpowiedniej jakości powietrza, bez nadmiernego poboru energii.

W przypadku zwykłej wentylacji mechanicznej, włączony wentylator pracuje stale, generując stałe zużycie prądu. System ECo Ideal powstał po to aby umożliwić automatyczne ograniczenie tego zużycia.
Uniwersalne rozwiązanie

System można rozbudować wg indywidualnych potrzeb. Przy zastosowaniu dodatkowych czujników; wilgotności i CO2, system jest w stanie monitorować kilka pomieszczeń w budynku. Może być także rozbudowany o dodatkowe wentylatory dachowe VILPE® ECo.

Rekomendowane produkty do wentylacji mechanicznej, sterowanej bezprzewodowo, z kontrolą jakości powietrza - system VILPE® ECo Ideal Wireless.

Renson Healthbox 3

Jak to działa?

Koncepcja systemu Renson Healthbox polega na dostarczaniu świeżego powietrza do suchych pomieszczeń przez otwory wentylacyjne (nawiewniki ścienne lub okienne). Zanieczyszczone powietrze jest usuwane za pośrednictwem inteligentnej jednostki wentylacyjnej Healthbox® 3.0. stanowiącej serce energooszczędnej wentylacji. W oparciu o zintegrowane sterowanie oraz czujniki jakości powietrza, system monitoruje poziomy wilgotności, dwutlenku węgla (CO2) oraz zanieczyszczeń (VOC) i automatycznie dostosowuje siłę wentylacji dla każdego z pomieszczeń, działając w sposób nieprzerwany. Zapewnia optymalny komfort, optymalizując zużycie energii i utrzymując zdrowy mikroklimat. Funkcja Breeze pomaga zmniejszyć wysoką temperaturę w okresie letnim.

Wymagania systemu

Wyposażenie domu w nawiewniki ścienne lub okienne. Instalacja szczelnych przewodów wentylacyjnych wyciągowych w pomieszczeniach wentylowanych.

Rekomendowane produkty wentylacji mechanicznej Renson Healthbox 3

vilpe logo białe

 

Vilpe Poland Sp. z o.o.
7R City Flex Wrocław,
ul. Graniczna 8aa,
54-610 Wrocław
Polska
+48 71 740 26 23
fax:  71 799 40 40