(function (i, s, o, g, r, a, m) { i['GoogleAnalyticsObject'] = r; i[r] = i[r] || function () { (i[r].q = i[r].q || []).push(arguments) }, i[r].l = 1 * new Date(); a = s.createElement(o), m = s.getElementsByTagName(o)[0]; a.async = 1; a.src = g; m.parentNode.insertBefore(a, m) })(window, document, 'script', '//www.google-analytics.com/analytics.js', 'ga'); ga('create', 'UA-148597355-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');

Jak to działa?

Wentylacja grawitacyjna działa na zasadzie różnicy temperatur na zewnątrz i wewnątrz domu oraz wytworzonej różnicy ciśnień. Czyste powietrze napływa z zewnątrz np. poprzez szczeliny w oknach lub nawiewniki do czystych pomieszczeń domu (pokoje), natomiast zużyte powietrze odprowadzane jest kanałami wentylacyjnymi z tzw. brudnych pomieszczeń np. kuchnia, łazienka, WC, wydostając się na zewnątrz poprzez kominy lub kominki wentylacyjne.

Wymagania systemu

Minimalna średnica całego kanału wentylacyjnego w tym kominka wentylacyjnego to 160 mm. Wyloty przewodów wentylacyjnych powinny być dostępne do czyszczenia i okresowej kontroli. Im dłuższy kanał wentylacyjny tym większa wydajność systemu. Minimalna długość kanału wentylacji grawitacyjnej to 3,5 metra. Wyloty przewodów kominowych powinny być wyprowadzone powyżej kalenicy. Wewnętrzna część przewodów wentylacyjnych powinna być wykonana z tworzywa niepalnego np. z metalu. Wentylacja pomieszczeń ogrzewanych – przewody wentylacyjne oraz kominki wentylacyjne powinny być zaizolowane.

rekomendowane produkty do wentylacji grawitacyjnej

vilpe logo białe

 

Vilpe Poland Sp. z o.o.
7R City Flex Wrocław,
ul. Graniczna 8aa,
54-610 Wrocław
Polska
+48 71 740 26 23
fax:  71 799 40 40